Din momentul în care sunteți aleși într-o funcție publică, drepturile persoanelor cu dizabilități mentale sunt responsabilitatea dumneavoastră. Persoanele cu dezvoltare atipică au drepturi similare cu cele ale tuturor celorlalte persoane, dar sunt adesea vulnerabile și au nevoie de asistență suplimentară pentru a le putea exercita. Drepturile fundamentale ale persoanelor cu dizabilități mentale includ:

Dreptul la viață independentă și la integrare socială, posibilitatea de a locui și de a munci în comunitate, fără a fi izolate în instituții.

Respectarea demnității, dreptul la viață privată și autonomie.

Dreptul la educație și la formare profesională – acces la educație și formare profesională, astfel încât să poată să-și dezvolte potențialul și să devină independente.

Dreptul la asistență medicală și socială adecvată – tratament medical adecvat, servicii sociale, asistență personală și consiliere.

Dreptul la participarea activă în deciziile care îi privesc.

Dreptul la protecția împotriva abuzului, a violenței și a neglijării.

Dreptul la accesul la justiție.

Din păcate, în România, aceste drepturi le sunt încălcate sistematic. Vă solicităm prin acestă petiție să luați toate măsurile necesare pentru ca aceste drepturi să fie respectate.

Vă cerem să luați următoarele măsuri:

Creșterea indemnizației copiilor și adulților cu dizabilități indiferent de gradul de încadrare.

Dreptul la pensia de invaliditate pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav.

Scutirea de la impozitul pe salariu pentru părintii copiilor și adulților cu dizabilități și pentru personalul specializat din centrele acreditate și licentiate care oferă servicii sociale.

Facilitatori școlari plătiți de stat, nu de părinți.

CARD UNIC de transport gratuit oriunde in țara, inclusiv in orașul de reședința.

Creșterea numărului de ore de terapie, logopedie și kinetoterapie oferite de DGASPC-uri.

Amenajarea de locuri de joacă adaptate pentru copiii cu dizabilități.

Campanii anti-bullying in scoli referitoare la copii cu dizabilitati.

Centre respiro pentru adulții cu dizabilități.

Ghișeuri unice/sisteme centralizaet pentru depunerea documentelor și obținerea drepturilor legale pentru persoanele cu dizabilități.

Acordarea cartelelor de transport în comun pentru persoanele cu dizabilități și însoțitori sub forma unui abonament valabil pe toată perioada certificatului de handicap.

Angajarea asistentului personal în termen de 30 de zile de la obținerea certificatului de handicap.

Calcularea corectă a salariului asistenților personali, cu toate sporurile cuvenite de drept, conform legii: 15% pentru îngrijiri la domiciliu, 50-75% pentru boli psihice.

Acordarea indemnizației de însoțitor, persoanei cu dizabilități, în orice situație de lipsă temporară a AP (zile libere naționale, weekend uri).

De ce este important?

Indiferent de diagnostic, drepturile persoanelor cu dizabilități sunt drepturi umane fundamentale. Încălcarea acestor drepturi duce la izolarea, stigmatizarea, discriminarea și imposibilitatea de recuperare și integrare socială și profesională. Persoanele atipice sunt la fel de valoroase și, cu sprijinul adecvat, pot să trăiască o viață plină de sens și să își aducă aportul la crearea unei lumi mai bune. Lacunele legislative, lipsa ajutorului și implicării din partea autorităților publice locale agravează situațiile de vulnerabilitate în care aceste persoane se află. Ignorate ca și cum nu ar exista, izolate ca și cum locul lor nu ar fi în comunitate, desconsiderate și tratate ca o povară, nerespectate ca individualități, constituie nu doar o încălcare gravă a drepturilor omului, ci și o pierdere enormă pentru societate. Pe măsură ce navigăm spre un viitor incert, avem nevoie de fiecare formă de inteligență umană care lucrează împreună pentru a face față provocărilor cu care ne confruntăm ca societate. Nu ne putem permite să irosim nici un creier.

Semneaza si tu aici!