Indice de incluziune a copiilor cu cerințe educative speciale

Procentul copiilor cu CES integrați în unitățile școlare din Municipiul Bistrița este de 2,32% și nu se apropie de media europeană de 4.44% În timp ce unele școli din Bistrița-Năsăud au zeci de copii cu cerințe educative speciale integrați, altele nu au nici unul.

Pe parcursul anului 2018, Asociația Autism Europa Bistrița a realizat un studiu privind indicele de incluziune în școlile din Municipiul Bistrița în cadrul proiectului ”Creşterea nivelului de incluziune al copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile din Municipiul Bistriţa”, proiect co-finanțat de către Primăria Bistrița și al cărui obiectiv principal a fost prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

Indice de incluziune a copiilor cu cerințe educative speciale

Indicele de incluziune reprezintă un set de cercetări și materiale care ghidează unitățile de învățământ spre un proces de dezvoltare incluzivă a actului educațional și poate fi folosit pentru a ajuta la construirea unor comunități mai puternice și a valorifica la maximum potențialul elevilor dar și al cadrelor didactice.

Punctul de pornire în calculul indicelui de incluziune a fost raportul dintre numărul copiilor cu cerințe educative speciale din fiecare școală a Municipiului Bistrița și numărul total de elevi înscriși în respectiva școală, la care s-au adăugat puncte pentru fiecare cadru didactic titular care muncește în mod direct cu copiii cu CES: învățător/profesor de sprijin, consilier școlar sau logoped.

Rezultatele cercetării arată că, deși în creștere accelerată, procentul copiilor cu CES integrați în unitățile școlare din Municipiul Bistrița este de 2,32% și nu se apropie de media europeană de 4.44%. Chiar și în aceste condiții, numărul cadrelor didactice care trebuie să lucreze cu acești elev este insuficient.

Conform datelor primite de la Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud și de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-Năsăud, din punctul de vedere al numărului de elevi cu CES integrați cei mai mulți se află la Școala Gimnazială nr. 4 (46), Școala Gimnazială nr. 1 (35) și Școala Gimnazială nr. 7 (22). Dacă privim procentul de elevi cu CES integrați, rezultatele sunt oarecum asemănătoare: Școala Gimnazială nr. 7 (10,67%), Școala Gimnazială nr. 4 (7,75%) și Liceul de Arte ”Corneliu Baba” (6,87%).

La nivel de județ, școlile cu cei mai mulți copii cu cerințe educative speciale integrați în învățământul de masă sunt: Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, Năsăud (69), Școala Gimnazială Budacu de Sus (48), Școala Gimnazială nr. 4 Bistrița (46), Școala Gimnazială nr. 1 Bistrița (35) și Liceul Tehnologic Florian Porcius Rodna (33).

Una din concluziile importante ale cercetării este aceea că personalul de sprijin este insuficient și, în plus, alocat disproporționat cu nevoile reale ale unităților de învățământ. Astfel, unitățile de învățământ din județ, inclusiv grădinițele, sunt deservite de numai 13 logopezi, 37 de consilieri educaționali și 22 de profesori de sprijin.

Dată fiind creșterea accelerată din ultimii ani a numărului copiilor cu CES integrați în școlile bistrițene s-a considerat necesară sublinierea unor aspecte care ar putea aduce beneficii procesului educațional:
– Schimbarea atitudinii cadrelor didactice și a conducerii unităților de învățământ față de copiii cu CES trebuie să se producă în paralel cu alocarea de resurse financiare sau umane pentru sprijinirea acestora.
– Informarea părinților copiilor cu CES trebuie să fie completă și corectă.
– Deși copiii cu CES au dreptul legal de a fi însoțiți la cursuri de către un facilitator școlar, această ocupație nu este recunoscută în România ceea ce face aproape imposibilă aplicarea acestui drept al copiilor în practică.
– Atâta vreme cât fiecare copil cu CES nu beneficiază conform legii de o programă școlară și un sistem de evaluare adaptat, acel copil nu poate fi considerat în întregime integrat.
– O societate incluzivă nu se oprește la integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă.

Analiza completă poate fi descărcată de aici:

Analiză de nevoi pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist – municipiul Bistrița

La nivelul municipiului Bistrița trăiesc 51 de copii cu tulburări din spectrul autist încadrați în grad de handicap, însă municipiul Bistrița nu deține și nu finanțează nici un centru de zi pentru copiii cu dizabilități în care aceștia să beneficieze de servicii sociale gratuite la care au dreptul prin legislația în vigoare. Nici un centru de intervenție timpurie pentru copiii neîncadrați încă într-un grad de handicap.

De asemenea, municipiul Bistrița nu deține nici un centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în care acestea să beneficieze de terapiile necesare în vederea integrării sociale și a menținerii calității vieții. În prezent, toate aceste servicii sunt oferite de furnizori privați care nu pot suplini lipsa serviciilor pe care ar trebui să le ofere autoritățile publice cetățenilor din aceste categorii vulnerabile.

Indice de incluziune a copiilor cu cerințe educative speciale

Odată cu apariția Legii 98 din 2016, Legea achizitiilor publice, mecanismul contractării serviciilor sociale are acum cadrul legal finalizat și complet și că reprezintă cea mai buna soluție pentru asigurarea funcționarii unor servicii sociale esențiale pentru comunitate.

În prezent, în România se folosesc cu preponderență, două mecanisme de finanțare din fonduri publice a serviciilor sociale prestate de către organizațiile neguvernamentale, cel al subvenționării, ce se efectuează în baza Legii 34 din 1998, dar care asigură doar co-finanțare, în condiții extrem de restrictive și finanțările nerambursabile, asigurate prin Legea 350 din 2005, dar care asigură doar finanțări pe perioade scurte, pentru activități punctuale.

Asociația Autism Europa Bistrita este alături de alte ONGuri licențiate, precum Fundația Inocenți, o organizație direct interesată de utilizarea mecanismului contractarii serviciilor sociale pentru copii cu tulburări de spectru autist și alte tulburări de dezvoltare, motiv pentru care s-a angajat să contribuie cu expertiza pe care o are la implementarea măsurilor necesare. În acest scop, pe parcursul anului 2018, experții Centrului de Resurse și Referință în Autism Micul Prinț au realizat, printr-un proiect de finanțare nerambursabilă al Primăriei Bistrița, o analiză de nevoi pentru această categorie de beneficiari.

Rezultatele analizei, care constituie primul pas obligatoriu și necesar pentru a asigura acestei categorii vulnerabile șansa la o viață decentă pot fi consultate în documentul de mai jos.

Centrul de Resurse și Referință în Autism Micul Prinț – Asociația Autism Europa Bistrița

Implică-te AZI!
Vino să evoluăm împreună și ajută-ne să schimbăm percepția societății asupra neurodiversității. În schimb, vei descoperi un univers special, de o sinceritate și o naturalețe absolute, talente ieșite din comun și o percepție unică asupra vieții.

Indice de incluziune a copiilor cu cerințe educative speciale

Sprijiniți activitatea Centrului de Resurse și Referință în Autism „Micul Prinț“ Bistrița

Există multe modalități de a te implica în comunitatea autismului. Fie că este vorba de sprijinirea unei inițiative cruciale, de participarea la un eveniment, de a deveni membru  sau de a face o donație, Asociația AUTISM Europa este legătura ta pentru a face diferența.

Vreau să donez:

Fii la curent cu toate lucrurile grozave pe care le facem