Drepturile legale ale copiilor diagnosticați cu tulburare de spectru autist in Romania

Carmen Moldovan (auditor financiar)

Este unanim recunoscut faptul că familiile copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist se confruntă cu dificultăți majore în ce privește accesul la servicii de terapie validate științific în cuantumul și la intensitatea necesară. De asemenea, studiile arată că aceștia reclamă calitatea scăzută a serviciilor din sistemul educațional. Dificultățile și provocările derivate din necesitatea asigurării unui mediu optim și a atingerii potențialului maxim de dezvoltare a copilului cu dizabilități sunt numeroase și cuoscute cu adevărat doar familiilor acestora.

În România, copiii diagnosticați cu autism au o serie de drepturi sociale, educaționale și financiare de cele mai multe ori necunpscute în întregime de aparținători datorită lipsei abilităților de informare sistematică, dar și datorită absenței interesului real al sistemelor de protecție a persoanelor cu dizabilități în a informa complet beneficiarii de drepturile lor. De foarte multe ori nici funcționarii nu cunosc toate serviciile oferite prin lege copiilor cu dizabilități și cu atât mai puțin școlile în care aceștia sunt integrați.

În acest context, revista noastră și-a propus să publice o serie de articole în care va încerca să cuprindă cât mai exhaustiv legislația europeană în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități în general și a persoanelor diagnosticate cu autism în special, drepturile persoanelor adulte cu tulburări din spectrul autist, precum și drepturile copiilor diagnosticați cu autism și alte tulburări conexe. Un prim articol din această serie vizează drepturile copiilor diagnosticați cu autism și este semnat de expertul contabil Carmen Moldovan, părinte al unui copil diagnosticat cu autism.

 

 In baza Ordinului Nr.1985/1305/5805 din 23/11/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale emis de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătăţii SI Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1019 din 19/12/2016, copilul diagnosticat cu tulburare de spectru autist, in cadrul evaluarii complexe in vederea încadrării în grad de handicap beneficiaza de servicii sociale specifice prestate de catre DGASPC.Autism – cunoașteți drepturile!

În etapa de evaluare complexă, DGASPC are responsabilitatea numirii unui manager de caz pentru fiecare copil cu dizabilităţi înregistrat la nivelul instituţiei, persoane care sunt asistenţi sociali conform Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social.

Managerul de caz, în etapa de evaluare complexă, are următoarele atribuţii: urmăreşte procesul de realizare a evaluării complexe şi menţine legătura, prin orice mijloace de comunicare, cu părinţii/reprezentantul legal, profesioniştii care realizează evaluările multidisciplinare; efectuează evaluarea iniţială şi evaluarea socială pentru cazurile înregistrate; redactează raportul de evaluare complexă; comunică concluziile şi recomandările consemnate în raportul de evaluare complexă părinţilor/reprezentantului legal şi, după caz, copilului, după care consemnează pe raport acordul sau dezacordul părinţilor/reprezentantului legal cu privire la propunerea de grad de handicap şi proiectul de plan de abilitare- reabilitare.

Managementului de caz care asigură intervenţia integrată pentru copilul cu dizabilităţi şi/sau CES are atributii in: identificarea şi evaluarea iniţială a cazurilor; evaluarea complexă a copilului cu dizabilităţi şi/sau CES în context familial şi comunitar; planificarea beneficiilor, serviciilor şi a intervenţiilor, furnizarea beneficiilor, serviciilor şi a intervenţiilor pentru copilul cu dizabilităţi şi/sau CES, familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil; monitorizarea şi reevaluarea periodică a progreselor înregistrate de copilul cu dizabilităţi şi/sau CES, a eficienţei beneficiilor, serviciilor şi intervenţiilor, precum şi a gradului de satisfacţie a beneficiarilor; încheierea planului care cuprinde beneficiile, serviciile şi intervenţiile pentru copilul cu dizabilităţi şi/sau CES şi familie şi închiderea cazului.

Planul de servicii individualizat consta intr-un plan de abilitare-reabilitare pentru copiii încadraţi în grad de handicap şi orientaţi şcolar/profesional, si consta in servicii psihoeducaţionale şi intervenţii specifice integrate în planul de abilitare-reabilitare. Intervenţiile din planul de abilitare-reabilitare vizează, printre altele: măsurile de sprijin pentru promovarea educaţiei incluzive pentru copiii cu dizabilităţi şi CES din învăţământul special integrat care beneficiază de ambele certificate;

 

În baza certificatului de orientare scolara emis de CJRAE/CMBRAE, copilul cu autism, fiind un copil cu cerinte educationale speciale (CES)  la solicitarea parintilor și numai daca acestia considera necesar, are dreptul legal de a fi insotit la cursurile din invatamantul de masa  de catre un “facilitator”. Acest facilitator, sau shadow cum a fost numit inainte ca legislatia sa-l identifice si sa-l denumeasca asa, este definit de Ordinul Nr.1985/1305/5805 din 23/11/2016 ca fiind “unul dintre părinţi, asistentul personal, pentru copiii cu grad de handicap grav, o persoană numită de părinţi faţă de care copilul are dezvoltată o relaţie de ataşament sau un specialist recomandat de părinţi/reprezentantul legal”.

Cu alte cuvinte, conform art. 64 alineatul 1 al Ordinului 5805, unitatea de invatamant in baza documentului mentionat este obligata la cererea parintilor sa accepte o persoana care sa-l insoteasca pe copil in procesul educational. Atributiile facilitatorului sunt specificate la alineatul 8 al aceluiasi articol, respectiv:
“a) supravegherea şi îngrijirea copilului în timpul orelor de curs, în pauze şi în cursul activităţilor extraşcolare;
b) facilitarea relaţiei copilului cu colegii, în timpul orelor de curs şi în pauze;
c) facilitarea relaţiei copilului cu cadrul didactic, în timpul orelor de curs;
d) sprijin la efectuarea exerciţiilor predate, în timpul orelor de curs;
e) colaborarea cu cadrul didactic de la clasă, cu profesorul itinerant şi de sprijin şi cu alte cadre didactice şi profesionişti din şcoală;
f) facilitarea relaţiei cu colegii şi profesorii în cursul activităţilor extraşcolare;
g) colaborarea cu părinţii/reprezentanţii legali.”

Tot in baza certificatului de orientare scolara, daca pe acesta este mentionat “cu profesor itinerant si de sprijin”, copilul are dreptul de a beneficia de serviciile unui profesor itinerant si de sprijin in institutia de invatamant de masa. Profesorul de sprijin, conform Art. 58. – alineatul 1 al Ordinului 5805 este  responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale si aloca elevului/prescolarului un numar de ore saptamanal, in functie de gradul de dificultate cu care elevul/prescolarul se confrunta si de numarul de elevi cu CES existenti al nivelul scolii, la clasa sau individual, servicii educationale suplimentare in vederea facilitarii asimilarii si adaptarii programei scolare la nivelul capacitatii de invatare a elevului/prescolarului.

Elevii cu autism și cu tulburari specifice de invatare (TSI:dislexie, disgrafie, discalculie), conform Ordinului Ministerului Educatiei Nationale nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare, vor fi integrati in invatamantul de masa si pe baza planului educational personalizat  trebuie sustinuti in procesul educational prin urmatoarele masuri: adaptarea si augmentarea curriculară, evaluare adaptată în raport cu gradul de severitate al TSI, terapii specifice, măsuri compensatorii (instrumente de adaptare instrucţională respectând principiul egalităţii de şanse, astfel încât elevul cu TSI să participe autonom la activitatea instructiv-educativă. Adaptările includ inclusiv tehnologii asistive şi de acces cum ar fi:

 1. a) computer/tabletă cu sofware — sintetizator vocal, care transformă tema de citire într-o temă de ascultare;
 2. b) aparat de înregistrare care permite elevului să îşi completeze notiţele în timpul lecţiei (tabletă, reportofon etc.), cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 3. c) hărţi mentale, mape conceptuale ale unităţii de studiu;
 4. d) manuale şi cărţi în format digital (audio-book);
 5. e) dicţionare, vocabulare digitale;
 6. f) tabele cu: lunile anului, anotimpurile, zilele săptămânii, alfabetul, formule, definiţii etc.;
 7. g) texte cu imagini, sinteze, scheme;
 8. h) prezenţa cadrului didactic care să citească itemii textului din manual, sarcinile de rezolvat, chestionarele cu răspunsuri multiple;
 9. i) computer cu program de scriere video, cu corector ortografic, care permite realizarea unor texte suficient de corecte fără un efort suplimentar de recitire şi de corectare a eventualelor greşeli;
 10. j) sofware pentru realizarea hărţilor mentale, mape conceptuale;
 11. k) fotocopii adecvate ale unităţii de studiu;
 12. l) dicţionar digital (sub formă de tabletă sau pe computer);
 13. m) calculator care să faciliteze operaţiile de calcul;
 14. n) alte instrumente tehnologice mai puţin evoluate, cum ar fi tabela pitagoreică, de măsuri, tabel cu formule matematice, scheme conceptuale etc.;
 15. o) altele, la decizia cadrului didactic)

Utilizarea acestor instrumente de adaptare  nu se realizează la nivelul întregii clase, ci cadrele didactice, pe baza indicaţiilor psihologului clinician/ profesorului de sprijin/ profesorului psihopedagog/ logopedului/ profesorului consilier şcolar permit utilizarea acestor instrumente doar elevilor cu TSI; măsuri de dispensare (intervenţii care permit elevului să nu realizeze anumite activităţi care, din cauza tulburării specifice de învăţare, devin extrem de dificile şi care nu îmbunătăţesc procesul de învăţare).

Elevii cu tulburari specifice de invatare vor fi evaluati in vederea stabilirii gradului de severitate in cadrul unui proces decizional complex cu mai mulţi factori de decizie formati dintr-o  echipă multidisciplinară cu un profesor psihopedagog/de sprijin care să realizeze managementul cazului, împreună cu profesorul de la clasă şi vor beneficia de evaluare adaptată pe parcursul semestrelor dar și la evaluările naționale. Conform Articolului 22 alineatul 3 al Ordinului mentionat: “Recomandarea pentru un anumit tip de evaluare nu va exclude punerea în lucru de către cadrul didactic de la clasă şi a altor tipuri de evaluare adaptată.”

Masurile de dispensare care se pot asigura elevilor cu TSI sunt:

 1. dispensarea cititului cu voce tare in fata clasei; b) dispensarea citirii autonome a unor texte a caror lungime si complexitate nu sunt compatibile cu nivelul de abilitate al copilului; c) cantitatea excesiva de teme pentru acasa; d) memorarea poeziilor, formulelor, tabelelor, definitiilor; e) dispensarea studierii limbilor straine in forma scrisa sau citita; f) efectuarea mai multor teste/evaluari la putina vreme unele dupa altele; g) dispensarea scrierii rapide dupa dictare; h) dispensarea luarii de notite scrise; i) dispensarea copierii de pe tabla, recopierea textelor; j) dispensarea respectarii timpilor pentru realizarea sarcinilor de lucru in scris; k) scrierea de mana a temelor pentru acasa pentru cazurile severe de disgrafie (se accepta scrierea pe calculator sau transcriere de catre parinte.); l) dispensarea memorarii tablei inmultirii; m) dispensarea copierii textelor (de exemplu, probleme matematice) de pe tabla sau manuale – compensare cu texte pregatite anticipat, printate si lipite pe caiete (sau lucru direct pe fise); n) altele, la decizia cadrului didactic.

Evaluarea elevilor cu TSI se adapteaza in functie de evolutia particulara a acestora. Recomandari de evaluare adaptata in raport cu gradul de severitate al TSI:

 1. a) TSI usoara – abordare prin prisma flexibilitatii pedagogice, adaptari minimale ale instrumentelor si modalitatilor de evaluare;
 2. b) TSI moderata – adaptari care sunt concordante cu adaptarile curriculare pe care le reclama nevoile educationale ale elevului si care sunt specifice tipului/tipurilor de abilitate scolara perturbata/perturbate;
 3. c) TSI severa – adaptari si modificari ample, care reclama un proces decizional complex cu mai multi factori de decizie. Decizia este luata in echipa multidisciplinara cu un profesor psihopedagog/de sprijin care se realizeze managementul cazului, impreuna cu profesorul de la clasa. (3) Recomandarea pentru un anumit tip de evaluare nu va exclude punerea in lucru de catre cadrul didactic de la clasa si a altor tipuri de evaluare adaptata.

Evaluarea adaptata este asigurata pe parcursul semestrelor astfel:

 1. a) testele si verificarile se anunta cu cel putin 24 de ore inainte;
 2. b) se asigura timp suplimentar (30-60 de minute) pentru executia probelor sau se asigura verificari cu mai putine cerinte;
 3. c) se introduc probe informatizate;
 4. d) se asigura citirea cu voce tare de catre profesor a sarcinilor de efectuat in timpul verificarilor. Subiectele se citesc pe rand, in ordinea in care se elaboreaza lucrarea;
 5. e) se asigura folosirea instrumentelor compensatorii atat la probele scrise, cat si la cele orale; f) se vor prevedea verificari orale ca alternativa la cele scrise (mai cu seama la limbile straine);
 6. g) in notarea la probele orale se va tine cont de capacitatile lexicale si expresive ale elevului; h) in functie de situatie, evaluarile vor fi concepute astfel incat sa limiteze scrisul (de exemplu, exercitii cu spatiu de completat, exercitii de bifat, unit etc.);
 7. i) la notarea/evaluarea testelor scrise se va tine cont de continut, nu de forma;
 8. j) se asigura folosirea calculatorului de buzunar/birou, tabla pitagoreica sau tabele cu formule.

Adaptarea procedurilor de examinare la evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de bacalaureat, in cazul elevilor cu TSI orientati scolar si profesional, se face prin:

 1. a) asigurarea unui timp suplimentar din timpul alocat initial pentru elaborarea lucrarii;
 2. b) in cazul elevilor cu dislexie citirea subiectelor este asigurata de catre un profesor asistent; subiectele se citesc pe rand, in ordinea in care se elaboreaza lucrarea;
 3. c) in cazul elevilor cu disgrafie elevul are dreptul la evaluare orala sau va dicta continutul lucrarii catre un profesor asistent;
 4. d) in cazul elevilor cu discalculie se asigura folosirea calculatorului de buzunar/birou, tabla pitagoreica sau tabele cu formule.

 

Indiferent daca este scolarizat intr-o institutie scolara de masa sau una speciala, elevul/prescolarul cu tulburare de spectru autist are dreptul legal in baza certificatului de orientare scolara emis de CJRAE/CMBRAE, in functie de categoria de varsta in care este incadrat, in baza:

are drepturi banesti privind hrana, cazarmament (imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive) si sume pentru nevoi personale  in cuantum minim stabilit  de Hotărârea  nr. 904 din 15/10/2014 Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 763 din 21/10/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, respectiv:

Grupa de varsta Valoarea alocatiei de hrana (lei/zi/copil/tanar) Valoare drepturi cazarmament (lei/an/copil/tanar) Valoarea sumelor de bani pentru nevoi personale (lei/luna)
De la 0 pana la 3 ani inclusiv 12 366 28
De la 3 pana la 7 ani inclusiv 16,60 498 28
De la 7 pana la 14 ani inclusiv 16,60 611 28
De la 14 pana la 18 ani inclusiv 16,60 754 28
De la 18 pana la 26 ani inclusiv 16,60 844 28
Copil beneficiar serviciu de zi 12 28

Aceste drepturi se acorda pe baza de cerere si documente justificative depuse la institutia de invatamant de catre parinte la inceputul anului scolar sau la data cand copilul primeste certificatul de orientare scolara. Pot beneficia si copiii care frecventeaza unitati particulare, daca acestea sunt acreditate de catre Ministerul Educatiei.

Modalitatea de acordare a drepturilor este reglementata de Hotararea Guvernului Nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu CES scolarizati in sistemul de invatamant preuniversitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I Nr. 654/09/08/2017, respectiv:

– Institutia de invatamant este obligata sa plateasca alocatia zilnica de hrana lunar in primele 10 zile lucratoare ale lunii in curs pentru luna precedenta, in functie de numarul de zile de scolarizare si de prezenta scolara (se scad zilele de absente nemotivate, sarbatorile legale, vacantele, sambetele si duminicile);

– celelalte sume de care beneficiaza copiii cu CES, respectiv drepturile de imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive si sumele pentru nevoi personale, institutia de invatamant este obligata a le plati in doua transe, prima transa in perioada aprilie-iunie aferenta semestrului I calendaristic, iar a doua transa in perioada octombrie-noiembrie pentru al doilea semestru calendaristic.

In practica, marea majoritate a unitatilor de invatamant nu platesc sumele integral la aceste termene, exista unitati de invatamant care nu le acorda deloc. Parintii sunt nevoiti sa fata petitii la Primarie, Consiliile Judetene, Inspectoratul Scolar, Ministerul Muncii si chiar actiuni in instanta pentru a beneficia de aceste drepturi care sunt foarte clar legiferate.

In afara situatiilor in care parintii din motive personale nu au dorit, majoritatea copiilor diagnosticati cu autism detin pe langa pe langa certificatul de orientare scolara si certificat de incadrare in grad de handicap pentru a obtine toate drepturile legale de care pot beneficia in Romania in acest moment.

Astfel, pentru copiii cu CES care detin si certificat de handicap in plus fata de certificatul de orientare scolara, drepturile  privind alocatia de hrana, cazarmament (imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive) si sumele de bani pentru nevoi personale se majoreaza cu 50% conform Articolului 129 alin  3  din Legea Nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, coroborat cu celelalte prevederi legilsative mentionate anterior.

In practica, majorarea acestor sume cu 50% au fost obtinute aproape exclusiv in instante de catre parintii copiilor care detin si certificat de handicap in plus fata de certificatul de orientare scolara, deoarece autoritatile prin reprezentantii lor refuza sa le acorde, pe diferite motive netemeinice. Din informatiile primite de la parinti, exista foarte putine scoli/gradinite care au aprobat in scris si acorda in prezent drepturi majorate copiilor care detin certificat de handicap. 99% din scolile din Romania acorda tuturor copiilor cu CES, indiferent daca au handicap sau nu, drepturi nemajorate, unele institutii nu le acorda deloc, altele le acorda partial, si/sau la termene diferite de cele specificate in legislatie.

Copilul cu autism in mod cert are nevoie de mult mai mult timp si resurse financiare pentru a se recupera decat un copil tipic care tranzitoriu trece prin niste dificultati de invatare, iar legiuitorul a facut aceasta distinctie intre gradul de afectare al copiilor, introducand un articol special pentru majorarea drepturilor in cazul copiilor cu handicap fata de cei care au doar cerinte educationale speciale fara sa fie afectati de vreun handicap, insa aceasta prevedere legislativa nu se aplica. Copiii cu autism detin drepturi, dar unele sunt doar pe hartie.

Copilul cu autism, incadrat in gradul de handicap grav are dreptul la un asistent personal conform Art. 35 alineatul 2 al Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap- actualizata si republicata cu modificarile ulterioare. Asistentul personal este angajat cu contract de munca norma intreaga pe durata determinata pe durata valabilitatii certificatului de handicap al copilului si retribuit, beneficiind de salariu, spor de vechime in munca, concediu de odihna platit de autoritatea locala (Primaria), precum si alte beneficii legale la care este indreptatit, cum ar fi voucherele de vacanta si alocatia de hrana conform Legii Nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Asistent personal poate fi: unul dintre parinti, o ruda sau o terta persoana care sa indeplineasca conditiile legale desemnata de catre parinti. Părinţii pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare conform alineatului 4 si 5 al Art. 42. “Opţiunea se exprimă prin cerere adresată în scris direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi devine valabilă numai pe baza acordului exprimat în scris al acestora.” In cazul in care parintele isi exercita optiunea pentru indemnizatia care este egala cu a salariului net al unui asistent personal debutant (fara vechime in munca), poate sa obtina venituri din salarii.

In baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap actualizata si republicata cu modificarile ulterioare, drepturile copilului cu autism incadrat in grad de handicap si a parintilor acestora, sunt urmatoarele:

Alte facilitati legate de transport pentru un singur autoturism aflat in proprietatea persoanelor indreptatite, respectiv parinti sau asistent personal al copilului:

Familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu autism incadrat in gradul de handicap grav ori accentuat, in baza Art. 27 din  Legii nr. 448/2006 “pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani”. Practic, inainte de a incheia creditul, parintele trebuie sa obtina de la direcţia în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul  o adeverinţă privind acordul plăţii dobânzii. Apoi contracteaza creditul cu banca aleasa in conditiile stipulate mai sus, incheie contractul cu directia, isi plateste ratele lunar la scadenta si primeste in cont dobanda de la stat.

 

Parintii copilului cu autism incadrati in gradul de handicap grav sau accentuat beneficiaza de scutire la plata impozitului/taxei pe cladirea de domiciliu si terenul detinute in proprietate sau co-proprietate (scutirea se aplica numai pentru cota aferenta proprietatii parintilor), precum si de scutire la plata impozitului auto proprietate (pentru un singur autoturism), conform Art. 456, Art. 464 si Art.469 din Legea Nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizata cu modificarile ulterioare. Scutirile se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare depunerii cererii la Directia de Impozite si Taxe Locale impreuna cu documentele justificative.

–   conform OUG 111/2010, art. 2 alineatele 1 si 2: Concediu de crestere si ingrijire copil cu dizabilitate pana la 3 ani in continuarea concediului de ingrijire copil pana la 2 ani, indemnizat cu 85% din media veniturilor declarate la stabilirea dreptului initial (minim 1250 lei);

–  conform OUG 111/2010,  art. 31 alineatele 1 si 2: Concediu de ingrijire copil cu dizabilitate de la 3 la 7 ani indemnizat cu 1250 lei lunar;

–  conform OUG 111/2010,  art 32 alineatul 1 pct. a si a Codului Muncii actualizat: Program redus la 4 ore indemnizat cu 625 lei lunar.

Nota 1: Concediile de ingrijire sau reducerea timpului de lucru se acorda de catre angajator la cererea parintelui iar drepturile banesti se acorda de catre Directia de Prestatii Sociale Judeteana/Mun Bucuresti.

Nota 2: De drepturile privind indemnizatia de concediu de ingrijire de la 3 la 7 ani precum si de indemnizatia pentru reducerea timpului de lucru nu poate beneficia in acelasi timp, pentru acelasi copil parintele care incaseaza si indemnizatia de insotitor a copilului cu handicap grav, dar poate beneficia celalalt parinte.  Face exceptie parintele unic intretinator care are dreptul legal de a incasa ambele indemnizatii, cea de insotitor al copilului cu handicap si cea de concediu de ingrijire/reducerea timpului de lucru.

Nota 3: Concediile de ingrijire copil constituie stagiu de cotizare la pensii (vechime in munca).

– conform OUG 111/2010,  art 32 alineatul 1 pct. b si al OUG 158/2005 actualizata: Concedii medicale indemnizate cu 85% din salariu, acordate în condiţiile legii, pentru îngrijirea copilului cu handicap care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecţiuni intercurente, precum şi pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani. Indemnizatia de concediu medical se suporta din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si se plateste de catre angajator in baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant, în condiţiile şi până la duratele maxime prevăzute de lege (maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor interventii chirurgicale; dupã depãsirea termenului de 90 de zile, de cãtre medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurãrilor sociale).

 

Elevii cu autism care frecventeaza cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat, in baza Criteriului general de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din 07.10.2011, actualizat cu modificarile ulterioare, beneficiaza de burse de ajutor social daca familia lor nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie.

Conform Art 13 al Ordinul Nr.3480/2018 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I Nr.358/25.04.2018 care modifica Criteriului general de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din 07.10.2011, si include pe lista de afectiuni si “tulburarea de spectru autist”, elevii cu autism beneficiaza incepand cu anul scolar 2018-2019 de burse de ajutor social, chiar daca situatia materiala a familiei nu indeplineste conditiile de mai sus.

Bursele de ajutor social pentru motive medicale se acorda de catre unitatea de invatamant la cererea parintelui, insotite de certificatul medical de diagnostic avizat de catre medicul de familie, la începutul anului şcolar şi sunt revizuite semestrial. Cuantumul lunar al sumelor sunt stabilite prin Hotarari ale Consiliilor Locale. Buresele se acorda lunar si pe perioada vacantelor scolare in  urmatoarele conditii:

 1. a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare;
 2. b) absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în liceu/învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;
 3. c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

 

Bibliografie