În vederea achiziționării produselor menționate în tabelul de mai jos în cadrul proiectului ”Servicii psihosociale pentru copii aflați în situații de risc” cofinanțat de la bugetul local al Municipiului Bistrița pe anul 2019, Asociația Autism Europa Bistrița lansează prezenta cerere de oferte.

anunt achizitii teste

caiet sarcini achizitie teste